اسماعیل صادقی

کاراکلنیک زهرا شفیعی * فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با درجه عالی
* مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
* همکاری با شهرداری منطقه ۱۴ تهران در زمینه کاردرمانی و ارگونومی و توانبخشی حرفه ای
*سخنرانی و همکاری در روز جهانی CVA
* ارائه مقاله و پوستر در کنگره ها و مجلات مختلف علمی
* Graduated from Bachelor and Master of Occupational Therapy of Shahid Beheshti University of Medical Sciences with a high degree
*Moderator of Shahid Beheshti University of Medical Sciences
* Cooperation with Municipality of Tehran's 14th District in occupational therapy and ergonomics and professional rehabilitation
* Speeches and contributions at CVA World Day
* Present paper and posters at various congresses and scientific journals