کاردرمانی در سکته مغزی

کاردرمانی در سکته مغزی
کاردرمانی یک گام ضروری در مسیر بهبودی پس از سکته مغزی است. هدف از این درمان،  کمک به بیماران در جهت بهبود توانایی های حسی و حرکتی سمت آسیب دیده است.  کاردرمانی سبب برنامه ریزی مجدد مغزی و کمک به بدست آوردن کنترل مجدد عضلات می شود.
کاردرمانی بخش مهمی از بهبودی و توانبخشی است و شامل دوباره یادگیری فعالیت های روزمره برای فعال کردن بیمار در جهت  یک زندگی کامل و مستقل است. کاردرمانی در همه مراحل سکته مغزی از مرحله بستری در ICU تا مرحله سرپایی و استقلال در منزل می تواند موثر باشد.
چگونه کاردرمان به بیمار سکته مغزی کمک کند؟
کاردرمانگر می تواند مهارت ها و اعتماد به نفس بیمارن سکته مغزی را توسعه دهد و  فعالیت هایی که برای  سلامت  و بهداشت بیمار اهمیت دارند را باز سازی کند.
بسته به نیاز بیمار کاردرمانگر کارهای زیر را ممکن است انجام دهد:
•    ارزیابی توانایی های جسمی و حرکتی بیمار
•    ارزیابی توانایی های ذهنی و شناختی
•    ارزیابی محل کار و زندگی
•    بررسی نیاز های کوتاه مدت و دراز مدت بیمار
•    انجام مداخلات درمانی مناسب برای افزایش قدرت و تحمل عضلانی
•    ارائه تمرینات مناسب در جهت بهبود عملکرد جسمی و روانی  با محوریت فعالیت درمانی
تمرینات مناسب برای سکته مغزی:
تمرینات اندام فوقانی:
سکته مغزی اغلب می تواند برای انجام وظایف ساده مانند حرکت دادن دست به جلو یا گرفتن و رها کردن اشیاء مشکل ایجاد کند در اینجا به  هشت تمرین ساده برای کمک به بهبود عملکرد دست اشاره می شود:
 
1.    کشش قسمت جلوی دستها

برای این تمرین، کف دست خود را روی میز بگذارید مچ دست خود را بچرخانید که انگشتان به سمت بدن شما اشاره کند. آرنج خود را به طور مستقیم نکه داشته و به آرامی حرکت دهید بدن خود را تا زمانی که احساس کشش در داخل بازو می کنید به عقب متمایل کنید
2.     کشش مچ دست و دست

برای این تمرین، ساعد دست خود را روی میز قرار دهید در حالیکه دست وکف دست بر روی لبه میز قرار گیرد اول، با کمک دست دیگر دست خود را پایین بیاورید به آرامی رباط ها و عضلات را بکشید. سپس، دست خود را رها و مچ دست را ازروی میز بلند کنید
3.    کشش آرنج

کشش آرنج بر روی بازسازی دامنه حرکتی آرنج تمرکز دارد این تمرین می تواند در حالی که نشسته یا ایستاده اید انجام شود
بازو در یک موقعیت راحت . نگه دارید ، سپس با دقت آرنج را خم و صاف کنید.4.    کشش در وضعیت چهار دست وپا
در موقعیت چهار دست و پا قرار بگیرید
سر راست. به آرامی بدن خود را عقب نگه دارید،
موقعیت بازوی ، تا زمانی که احساس کششی میکنید ، تغییر ندهید
تکرار کنید
5.    حرکات مچ
مطابق شکل نشسته و دستها را در جهات بالا و پایین حرکت داده و تکرار کنید
6.    تمرینات بازآموزی آرنج با وزنه
در وضعیت نشسته یا ایستاده یه وزنه سبک در دست گرفته و به آرامی آرنج را خم و راست کنید
7.    .حرکت قدم زدن با انگشتان
روبروی دیوار بایستید و سعی کنید با دست کاملاً کشیده  انگشتان را روی دیوار حرکت دهید8.    بلند شدن به کمک دست ها
روی زمین با زانوهای خم بنشینید بطوریکه روی دستها تکیه کنید و نوک انگشتان به طرف خودتان باشد سپس باسن را از زمین بلند کنید .
تکرار کنید