تاثیر ماساژ چیست؟

اصطلاح “ماساژ درمانی” انواع مختلفی از تکنیک‌ها را شامل می‌شود. به طور کلی درمانگرها، با استفاده از دست، عضلات و بافت‌های نرم بدن را ماساژ و مالش می‌دهند. درمانگرها، اغلب از دست و انگشت‌های خود استفاده می‌کنند، اما ممکن است از ساعد، آرنج یا پا نیز برای ماساژ استفاده کنند.
ماساژ درمان دستکاری بافت نرم (ماهیچه ها، تاندون ها و فاسیا) با استفاده از دانش آناتومی، فیزیولوژی، آسیب شناسی و ارزیابی نتایج درمان است. دلایل مختلف برای  ماساژ درمانی وجود دارد . از جمله: برای کاهش استرس و اضطراب، آرامش عضلات، بازسازی جراحات، کاهش درد، افزایش انعطاف پذیری و بهبود وضع و همچنین ارتقاء سلامت و سلامتی کلی.
اصطلاح “ماساژ درمانی” انواع مختلفی از تکنیک‌ها را شامل می‌شود. به طور کلی درمانگرها، با استفاده از دست، عضلات و بافت‌های نرم بدن را ماساژ و مالش می‌دهند. درمانگرها، اغلب از دست و انگشت‌های خود استفاده می‌کنند، اما ممکن است از ساعد، آرنج یا پا نیز برای ماساژ استفاده کنند.
ماساژ درمان دستکاری بافت نرم (ماهیچه ها، تاندون ها و فاسیا) با استفاده از دانش آناتومی، فیزیولوژی، آسیب شناسی و ارزیابی نتایج درمان است. دلایل مختلف برای  ماساژ درمانی وجود دارد . از جمله: برای کاهش استرس و اضطراب، آرامش عضلات، بازسازی جراحات، کاهش درد، افزایش انعطاف پذیری و بهبود وضع و همچنین ارتقاء سلامت و سلامتی کلی.