چه افرادی به ماساژ نیاز دارند

چه افرادی نیاز به ماساژ دارند؟
•    وجود دردهای ناشی از خستگی
•    بیماریهای اسکلتی عضلانی
•    آرتریت روماتوئید
•    سکته های مغزی
•    اسپاستی سیتی ناشی از فلج مغزی در کودکان
•    سندروم خستگی مفرط
•    استرس و اضطراب
•    تریگرپوینت ( نقاط دردناک در نواحی مختلف بدن )
•    ام اس
•    پارکینسون